นโยบายความเป็นส่วนตัว

สล็อตเว็บตรง ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด นโยบายนี้อธิบายถึงวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลบัญชีธนาคาร ข้อมูลการเดิมพัน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากหลายช่องทาง ดังนี้

 • การสมัครสมาชิก: เมื่อลูกค้าสมัครสมาชิกกับเรา เราจะขอเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็น
 • การฝากเงิน: เมื่อลูกค้าทำการฝากเงิน เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน เช่น จำนวนเงิน วิธีการฝาก และข้อมูลธนาคาร
 • การถอนเงิน: เมื่อลูกค้าทำการถอนเงิน เราจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมการเงิน เช่น จำนวนเงิน วิธีการถอน และข้อมูลธนาคาร
 • การติดต่อสื่อสาร: เมื่อลูกค้าติดต่อสื่อสารกับเรา เราอาจเก็บข้อมูลการสนทนา ข้อความ อีเมล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • การใช้งานเว็บไซต์: เราอาจเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของลูกค้า เช่น หน้าเว็บที่เข้าชม ระยะเวลาการใช้งาน และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
การใช้ข้อมูล

เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • การให้บริการ: เพื่อให้บริการลูกค้า เช่น การสมัครสมาชิก การฝากเงิน การถอนเงิน การเดิมพัน และการติดต่อสื่อสาร
 • การพัฒนาบริการ: เพื่อพัฒนาและปรับปรุงบริการของเราให้ดียิ่งขึ้น
 • การวิเคราะห์ข้อมูล: เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์และพฤติกรรมของลูกค้า
 • การตลาด: เพื่อส่งเสริมการขาย โฆษณา และประชาสัมพันธ์บริการของเรา
 • การป้องกันการฉ้อโกง: เพื่อป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง การฟอกเงิน และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย: เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การเปิดเผยข้อมูล

เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

 • ได้รับความยินยอมจากลูกค้า: เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม เมื่อได้รับความยินยอมจากลูกค้า
 • การให้บริการ: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้กับบุคคลที่สาม เพื่อให้บริการลูกค้า เช่น การเปิดเผยข้อมูลให้กับธนาคารเพื่อดำเนินการการฝากเงินหรือถอนเงิน
 • การปฏิบัติตามกฎหมาย: เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าตามคำร้องขอของหน่วยงานภาครัฐ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
การรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจากการเข้าถึง การใช้ หรือการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต พนักงานของเราได้รับการอบรมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและวิธีการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

สิทธิของลูกค้า

ลูกค้ามีสิทธิ์ที่จะ

 • เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • ลบข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • คัดค้านการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • ถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของตน

ลูกค้าสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ได้โดยติดต่อเราที่ ( libertyjudycenter.com )